E-smog-Rayonator II met aardingskabel

 311,35 (excl. BTW)

Vaak treft men, naast sterke geopatische belastingen door bv. wateraders of breuklijnen, sterke elektromagnetische belastingen aan in de vorm van elektrische of magnetische wisselvelden.

Naar analogie met het menselijk lichaam, waarin de sturing van een orgaan van meer dan één frequentie afhangt, vindt men ook bij elektrische en magnetische wisselvelden meer dan één resonantiefrequentie. De analyse van een elektrisch of magnetisch veld door middel van de Bioresonantie volgens Paul Schmidt levert als resultaat zes basisfrequenties: (22,5) (40,0) (77,5) (78,5) (89,5) en (99,5). Daarom werden deze zes basisfrequenties in de E-smog Rayonator ingebouwd.

Apparaat wordt geleverd met aardingskabel voor een geaard stopcontact.

Product Enquiry