E-smog Rayonator II met 0,2 m witte kabel tbv aansluiting op Duplex

 311,35 (excl. BTW)

Vaak treft men, naast sterke geopatische belastingen door bv. wateraders of breuklijnen, sterke elektromagnetische belastingen aan in de vorm van elektrische of magnetische wisselvelden.

De Rayonatoren kunnen de Duplex III respectievelijk de Duplex IV (die beide op geopatische belastingen afgestemd zijn) ondersteunen bij elektrosmog ten gevolge van sterke elektrische of magnetische wisselvelden.

Naar analogie met het menselijk lichaam, waarin de sturing van een orgaan van meer dan één frequentie afhangt, vindt men ook bij elektrische en magnetische wisselvelden meer dan één resonantiefrequentie. De analyse van een elektrisch of magnetisch veld door middel van de Bioresonantie volgens Paul Schmidt levert als resultaat zes basisfrequenties: (22,5) (40,0) (77,5) (78,5) (89,5) en (99,5). Daarom werden deze zes basisfrequenties in de E-smog Rayonator II ingebouwd.

Indien men een Duplex met een E-smog Rayonator verbindt, worden deze frequenties via de Duplex afgegeven, naast de frequenties tegen geopatische belastingen. Het is mogelijk hetzij een E-smog Rayonator te gebruiken, of een HF-Rayonator II, of beide samen.

Daarom worden de E-smog Rayonator en de HF-Rayonator III zeer vaak gebruikt in combinatie met de Duplex, wanneer zowel een geopatische als een E-smog belasting respectievelijk een HF-belasting aangetroffen worden.

Plaats de Rayonator gewoon naast de voet van de Duplex. Verbind de Rayonator vervolgens met de Duplex door middel van de bijgeleverde kabel. Steek daartoe het ene einde van de witte kabel in de Rayonator. Het andere einde sluit u vervolgens aan op de voet van de Duplex.

NB: de afgebeelde Duplex wordt apart geleverd en is niet in de bestelling van een Rayonator inbegrepen.

 

Product Enquiry