nemPRO.nl
 

Iontoforese

Met behulp van gelijkstroom is het mogelijk om elektrisch geladen werkstoffen in de huid te sluizen. Positieve en negatieve ladingen trekken elkaar aan, gelijkgestelde ladingen stoten elkaar af. Dit principe gebruiken we om moleculen van werkstoffen met behulp van ionen dieper en sneller, dan volgens de manuele gebruikswijze, in de huid te voeren.

Iontoforese 1Plaatst men zo’n elektrolytische oplossing met werkstoffen tussen twee polen van een gelijkstroombron, dan worden de + ionen afgestoten door de + pool (rol elektrode) en aangetrokken door de – pool (tegen elektrode ) om zo de werkstoffen dieper in het huidweefsel te trekken. De elektrisch geladen werkstof kan al door de fabrikant “gepolariseerd“ zijn wat wil zeggen dat de fabrikant op het product heeft aangegeven aan welke pool we de actieve elektrode (rol elektrode) moeten gebruiken en dus de elektrode van de tegengestelde pool (tegen elektrode) bij de cliënt wordt aangelegd.

Iontoforese 2

© 2019 NemPro | Algemene voorwaarden  |  Disclaimer  |  Siteconcept VIAdesign.nl  |  Technische realisatie sieronline.com